Surfers Paradise in Knokke-Heist moet afgebroken worden

Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist dat het clubhuis van Surfers Paradise in Knokke-Heist een illegale constructie is en moet verdwijnen. Zaakvoerder Frank Vanleenhove krijgt twee jaar de tijd van zodra het arrest definitief is om het gebouw af te breken en het strand en de duinen in hun oorspronkelijke toestand te herstellen op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging.

Volgens een eerder arrest van het hof van beroep in Gent mocht het clubhuis blijven en werd de herstelvordering ongegrond verklaard omdat er sprake was van een onoverkomelijke rechtsdwaling. Toen Vanleenhove zijn club bouwde, was het ruimtelijk beleid te onduidelijk en door het jarenlange gedoogbeleid van de gemeente kon hij dus niet weten dat hij in overtreding was.

Stakingsbevel
Het hof in Antwerpen dacht daar echter anders over: dat er geen planologische bestemming was, betekent nog niet dat men in dat gebied eender welke constructie mag bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning. Vanleenhove wist bovendien dat zijn bouwwerk niet wettig was omdat hij al op 4 maart 1998 een stakingsbevel betekend kreeg. Hij deed echter gewoon voort. Ook de zogenaamde mondelinge toezegging van de burgemeester veegde het hof van tafel, want hij is niet de bevoegde instantie om een vergunning te verlenen.  (belga/sg)

 

source : demorgen.be

Si quelqu’un se propose pour la traduction. merci

Sessions with Susi - RedBull Ragnarok
ONeill Superkini A bikini model contest